Project Description

Rodzaj wykonanych prac: Instalacja wentylacji (kanały prostokątne i okrągłe), wraz z uruchomieniem  i montażem centrali wentylacyjnej na dachu. Centrala obsługuje budynek produkcyjny.