Project Description

Rodzaj wykonanych prac: Instalacja wentylacji (kanały prostokątne i okrągłe), wraz z uruchomieniem  i montażem 3 central wentylacyjnych:

  • Centrala kuchenna w wydaniu higienicznym o wydajności 14 500m3/h
  • 2 komplety Central o wydajnościach po 5 400 m3/h każda